Skip to main content
Wedelroos

CRM SYSTEM

JÄMFÖRELSE mellan olika CRM System

CRM - Customer Relationship Management

Förutom respektive CRM systems möjligheter och funktioner bör man även se på andra förutsättningar. En av dem är naturligtvis pris kontra funktionalitet. Här skiljer det ganska mycket mellan olika leverantörer. En annan är hur användarvänliga de är samt vilka möjligheter det finns att anpassa systemen efter just er verksamhet och era önskemål. Går det att på ett bra sätt skapa automatiserade arbetsflöden m m. Vad finns det för intregrationsmöjligheter till andra system. Zoho har t ex ca +45 olika system där många har färdiga integrationer till varandra.