Wedelroos

Privacy GDPR

INFORMATION OM DINA PERSONUPPGIFTER

Här finner du vår information kring hur vi behandlar dina personuppgifter enligt nya dataskydds förordningen, GDPR, och användning av cookies.

HAR DU FRÅGOR?

Om du har frågor kring hantering av personuppgifter enligt nedan kan du kontakta Wedelroos Affärsutveckling AB via e-post jan.roos@wedelroos.se.

DEN PERSONLIGA INTEGRITETEN ÄR VIKTIG FÖR WEDELROOS AFFÄRSUTVECKLING AB

Den personliga integriteten är viktig och vi ansvarar för den personliga informationen som våra kunder, kontakter och andra förser oss med. Wedelroos Affärsutveckling AB (Wedelroos AB) med org.nr 556869-3948, är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

INTEGRITETSPOLICY

FÖR VEM GÄLLER DENNA INTEGRITETSPOLICY?

Denna policy gäller för anställd, kund, deltagare i seminarium, evenemang, utbildning, samarbetspartner och andra som varit i kontakt med oss i affärssyfte . Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra tjänster används för att identifiera en fysiskt levande person. Det kan till exempel vara namn, adress, e-postadress, foto telefonnummer, titel och annan information hänförbar till en företagsrelation. Vi sparar aldrig personuppgifter såsom personnummer, kön, personliga intressen.

VARFÖR REGISTRERAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

Vårt främsta syfte med personuppgifterna som vi samlar in är att kunna fullfölja de åtaganden som vi har gentemot våra kunder, men vi samlar också in uppgifter även från dig som i nuläget inte är kund hos oss men som prenumererar på våra nyhetsbrev, deltar på seminarier och evenemang. Dessa kan vara anordnade av oss eller andra, men där kontakt upprättats. 

SÅ SKYDDAR WEDELROOS AB DINA UPPGIFTER

Dina personuppgifter skyddas genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Säkerhetssystem med personlig inloggning krävs på samtliga datorer, telefoner och system som hanterar personuppgifter. Inga personuppgifter skrivs ut, utan sparas enbart i säkra databaser på molnet. Säkerheten garanteras dessutom av vår huvudpartner och systemleverantör Zoho Inc. Och deras regler för Privacy regulation enligt GDPR.

DET HÄR ANVÄNDER VI DINA UPPGIFTER TILL

Wedelroos AB behandlar de nödvändiga personuppgifter som vi behöver för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig som kund eller annan intressent. Alternativt om du lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter. Det kan också vara så att vi behöver behandla dina uppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

I vissa fall kan Wedelroos AB behöva ditt samtycke för att få behandla dina uppgifter. I dessa fall kommer du att få klar och tydlig information om vad det är du samtycker till.

Dina uppgifter hanteras på följande sätt och situationer:

Som kund och/eller kontakt:

 • Vi vill ha korrekta kontakt uppgifter för att kunna hantera dig som kund/kontakt på ett korrekt sätt.
 • Kunna informera och stödja dig som kund med information och erbjudanden om vår tjänster och produkter.
 • Vid deltagande i utbildningar, seminarium och evenemang.
 • Vi vill kunna följa dig som kund/kontakt på ett bra sätt för att skapa bästa förutsättningar för ett bra samarbete. Vi sparar därför på nödvändig information och kommunikation.
 • Utskick av nyhetsbrev som du själv valt att prenumerera på
 • Utskick som skickas till ansvarig för specifik position i ert företag som till exempel marknadschef, försäljningschef.
 • Utskick gällande tjänster till dig som som är kund, kontakt eller accepterat att få information om detta.
 • Utskick i form av inbjudningar till evenemang, seminarier och utbildningar arrangerade av Wedelroos.
DE HÄR KAN SE DINA PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter används av Wedelroos AB. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till några andra bolag om vi inte måste göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Vi kan lämna ut dina uppgifter efter accept i samband med önskemål eller problemlösning hos våra leverantörer t ex om ni är registrerad kund hos Zoho Inc. 

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål. Uppgifter vidarebefordras bara till tredje part (företag) om det krävs för att tillhandahålla en tjänst.

HUR LÄNGE LAGRAS PERSONUPPGIFTERNA?

Vi behandlar olika kategorier av personuppgifter med olika ändamål och rättsliga grunder. Därför skiljer sig lagringstiderna beroende på i vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter.

DINA RÄTTIGHETER

Som registrerad hos Wedelroos AB har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som samlats in om dig
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktiga uppgifter registrerade om dig
 • Du har rätt att bli raderad ur våra system under följande förutsättningar: uppgifterna behövs inte längre för det ändamål som de från början var avsedda för
 • Om uppgifterna sparats med ditt samtycke kan du när som helst återkalla samtycket
 • Om personuppgifterna behandlats på ett felaktigt sätt

 

Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (exempelvis bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

COOKIES

Wedelroos ABs webbplats använder sig av små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. De används framför allt för att samla in statistik och för att förbättra upplevelsen för användaren. Det kan exempelvis handla om ett val du gör på vår webbplats sparas. Du kan i din webbläsare ändra inställningar om du inte vill att Cookies eller annan statistik skall registreras.

 

Privacy gdpr - End