Skip to main content
Wedelroos
Zoho CRM System

Page Sense visar vad era webbbesökare gör

Zoho Page Sense


Se vilka sidor era besökare är på, vad gör dem och vad klickar de på?

                   Sätt upp mål, testa olika versioner och ta fram besöksstatistik. 

                                         Se er hemsida från besökarnas sida - vad gillar dem och vad gillar de inte.

Zoho Page Sense skapar en inspelning

Sätt upp mål för olika delar av er webbplats. Vad vill ni att besökarna skall titta på och hur de skall uppföra sig när de är där. Anpassa webbplatsen beroende på vad de vill titta på. T ex en webbplatsbesökare i Sverige vill se svenskt väder och en engelsman vill se engelskt väder. 


Optimera era hemsidor för bästa möjliga konvertering. Testa, lär, optimera och repetera. Gör A/B tester och se vad som fungerar bäst. Engagera era besökare med t ex in-app undersökningar där de direkt får svara på frågor eller ge feedback. 

Hämta testversion
Zoho Page Sense