Wedelroos

När er ekonomi är i fokus

Zoho Finance Plus - För Marknad och Sälj

En gemensam plattform för alla era back office behov.

Från fakturering till order management till bokföring, Zoho Finance Plus har alla de verktyg ni behöver 

för att samordna och integrera alla er back office aktiviteter.

Allt för hantering av er ekonomi

Allt från ekonomisk hantering, bokföring, fakturering, orderhantering, inventarie- och lagerhantering m fl.

Alla systemen går att beställa separat

Hämta Finance Plus - prova i 14 dagar

Zoho Finance Plus

I Zoho Finance Plus har Zoho samlat de system som kan hjälpa er att hantera och arbeta på ett bra och integrerat sätt gällande er back-office. Innehåller 6 intererade system. Dessa är Bokföring, Inventory (Order/Lager), Fakturering, Abonnemang, Utlägg/Kostnader och Betalning.

€ 249

organisation/månad

Inklusive 10 användare


Bokföring

Zoho Bokföring

Zoho Books är ett lättanvänt, online bokföringsprogram framtaget för små- och medelstora företag. Skapat för smidig ekonomisk hantering och för en bra cash flow.

Hämta - prova i 14 dagar
Faktura

Zoho Faktura

Zoho Faktura är ett webb baserat faktureringsprogram som hjälper er med snygga fakturor, automatiska betalningspåminnelser och snabbare betalning online.

Hämta - prova i 14 dagar
Inventarier

Zoho Inventory

Zoho Inventory har en kraftfull inventariekontroll och order management funktioner. Ni kan öka er försäljning och utföra order effektivt. 

Hämta - prova i 14 dagar
Expenses Kostnader

Zoho Expense

är ett "online expense reporting software", skapat för att hjälpa företag att automatisera och underlätta utläggs hantering, både vad avser skapande och godkännande. 

Hämta - prova i 14 dagar
Betalningar

Zoho Betala

Zoho Checkout är skapad för er. Skapa en egen betalningssida på några minuter. Börja godkänna betalningar direkt. 

Hämta - prova i 14 dagar
Fakturera och hantera abonnemang

Zoho Abonnemang

 Är ert system om ni har återkommande fakturor och hanterar abonnemang. Hantera hela kundens livscykel, från att acceptera betalningar till kunders abonnemang. 
Hämta - prova i 14 dagar