Skip to main content
Wedelroos

SYSTEM för Digital Signatur - jämförelse

Utvärdering av olika system för digital signatur

Här finner ni en jämförelse mellan de vanligaste digitala signeringssystemen. Utöver dessa finns det ett antal ytterligar, men detta ger en indikation på hur det fungerar och vilka som är bra och prisvärda, baserat på funktionalitet och möjligheter. Här gäller det också att titta på mer möjligheter och inte bara det enstaka systemet. Här menar vi att det skall finnas möjligheter att integrera utan större programmeringsinsatser, struktuering och processer som passar er och framtid möjligheter till utveckling och anpassningar.