Wedelroos

PROJEKT SYSTEM

Analys av olika Projekt System

Vid bedömning av vilket projektsystem man vill arbeta med bör man titta på den funktionalitet som finns i systemen. Naturligtvis i kombination med priset för systemet och vilka möjligheter som finns. Detta avser även olika lösningar och anpassningar efter olika arbetssätt. Här bör man även se på vad finns för färdiga integrationsmöjligheter till t ex rapportsystem för er analysering och uppföljning.

Arbeta med Gant Charts, uppgifter och tidsplanering. Arbeta i Teams och automatisera uppgifter och åtgärder. Kommunicera med externa aktörer och bjud in dem att delta i projekten. Arbeta interaktivt i ett bra flöde. Se till att ni får en enkel fakturering oavsett och ni arbetar på fast basis eller på löpande timpris (om ni arbetar på det sättet). 


Zoho Projekt är ett av de ledande och mest populära projekt systemen och finns hos de flesta former av företag. De finns således både hos små, medelstora och stora företag och verksamheter.