Skip to main content
Wedelroos
Marketing Plus
Prova på

Zoho Marketing Plus 

Allt för en marknadsförare samlat i en plattform. 

Skapat för teams i alla storlekar.

IT system för Marketing när det är som bäst

Zoho Kampanj
Email Marketing
Marketing Automation
Marketing Automation
Sociala medier
Sociala Medier
Zoho Analytics
Analytics
Page sense
Web site Tracking
Survey
Kundundersökningar
Backstage Event
Events
Meeting Webinars
Webinars
Workdrive - filhantering
Colleteral Management


Prisexempel Zoho Marketing Plus

1 Marknadsförare/anv     €25 per månad vid årsbetalning

5 Marknadsförare/anv     €65 per månad vid årsbetalning

      20 Marknadsförare/anv   €215 per månad vid årsbetalning    

Marketing Plus - Allt för en marknadsförare

Alla marknadsförare i en gemensam plattform 

Arbete med era VARUMÄRKEN där ni kan fördela hantering, planering och behörigheter mellan olika varumärken. Arbeta gemensamt i olika media och när det behövs. 

Optimera er marknadsföring i olika media - var där era kunder är

I Zoho Marketing Plus finns det stöd för email kampanjer, SMS, webinars, eventhantering, undersökningar/enkäter, sociala medier och presentationer. 

Era marknadsförare kan planera och genomföra era marknadsaktiviteter från en gemensam plattform.

Mät, följ upp och analysera era marknadsföringsaktiviteter

I Marketing Plus ingår även det kraftfulla verktyget Zoho Analytics. Ta fram dashboards, samla aktiviteter för uppföljning, skapa ROI och rapporter.   

Marketing Plus samlar allt på en screen - jobba från en plats

Nu behöver ni inte arbeta med olika inloggningar, växla mellan system och ha svårt att få en samlad bild av era marknadsaktiviteter. I Zoho Marketing Plus är allt samlat i en gemensam miljö. 

Zoho Marketing Plus

Många färdiga integrationer

Naturligtvis finns det färdiga integrationer till andra Zoho system t ex Zoho CRM. Det finns även integrationer till olika sociala medier och andra leverantörer av system. Detta kan t ex vara andra leverantörer avseende CRM system, t ex Salesforce, SugarCRM och HubSpot.