Wedelroos
Zoho e-commerce

Zoho Commerce - ett system för ehandel

Zoho e-commerce

Hantera er webbshop - från början till slut- i en plattform.
 Zoho Commerce innehåller alla verktyg som ni behöver för att bygga er egen website, ta emot beställningar, spåra inventarier och beställningar, genomföra betalningar, hantera transporter, marknadsföra er web shop och analysera er data.

Skapa er ehandel med hjälp av Zoho Commerce

Zoho Commerce innehåller alla verktyg ni behöver för att skapa er hemsida, accepter orders, spåra artiklar, betalningsprocesser, hantera frakter, marknadsföra ert varumärke och analyser er data.

Hantera er ehandel och webbshop

Zoho Commerce hanterar allt för er - order management, shipping integration, produktkataloger, betalningssätt, SEO, email automation, och mer.

Hämta testversion