Wedelroos
Zoho Sign
Sign

En lösning för alla er kontrakt - ZOHO CONTRACTS

En komplett app för contracts

Nu kan ni samla och hantera alla era kontrakt i ett enda system. Smidig hantering och skapande av kontrakt för alla syften. Arbeta med templates och workflows. Signera affärsöverenskommelser, avtal och alla former av brev digitalt via den integrerade appen Zoho Sign. Allt kan ni även hantera med integrationen till Zoho CRM. 


Zoho Contracts

Idag använder sig företag av digital CLM för sina kontrakt

CLM betyder Contract Lifecycle Management (CLM) och är en process avseende hur kontrakt hanteras i verksamheter. 

Med Zoho Contracts får ni en enhetlig hantering av alla era kontrakt i ett system. Detta innebär bra hantering, skalbarhet och reducerade kostnader.

Prova på
Se Video

Signera i realtid 
​In-person sign

Arbeta integrerat med Zoho CRM

Automatisera med 
hjälp av Templates

Modern kontraktshantering