Wedelroos

Certifiering i Zoho Analytics

10-12-2019 13:06 By Jan - Comment(s)
Certifiering i Zoho Analytics
Nu är Jan Roos på Wedelroos AB även Cerifierad i Zoho´s Rapport och BI verktyg Zoho Analytics

Zoho CRM bäst i kundundersökning 2019

17-06-2019 14:37 By Jan - Comment(s)

I en stor kundundersökning i UK blev Zoho CRM vald till bästa system Totalt sett! 

Bäst (No.1) i 11 av 15 kategorier. Undersökningen gjordes i PCmag.com och avsåg alla typer och storlekar på företag.


De kategorier Zoho CRM vann är:


Overall Satisfaction  No.1  (best)
Reliability  ...

Verifiera avsändare vid utskick

12-04-2019 16:21 By Jan - Comment(s)
Idag krävs det att avsändare är verifierade vid utskick av t ex nyhetsbrev.
Next