Skip to main content
Wedelroos
Zoho Kampanj

För professionella presentationer

Designa professionella slides, samarbete i team och leverera engagerande presentationer.

Skapat för gemensamt arbete i teams för bra presentationer 

Arbeta i realtid i era teams. Skicka meddelande, kommentarer och notifieringar med @. 
Arbeta med snygg design och färdiga templates. Återanvänd er data genom infographics. Fånga er publik med hjälp av ljud och video. Skapa snygga animeringar.

Ta era presentationer till en helt ny nivå

Prova på
Se Video Showtime

Hantera era presentationer

Arbeta integrerat med Zoho CRM

Bjud in och utbilda 
i real tid

Ett on-line baserat konferenssystem