Wedelroos
Zoho Rapporter & BI
Zoho Projekt

Projekt management, en effektiv  lösning


Plan, track, and collaborate using the preferred online project management software of more than a million businesses.

Vill ni testa, få en demo eller anlita Wedelroos AB? Skicka oss era uppgifter och önskemål.

Driv och utforma era projekt på bästa möjliga sätt

Vid bedömning av vilket projektsystem man vill arbeta med bör man titta på den funktionalitet som finns i systemen. Naturligtvis i kombination med priset för systemet och vilka möjligheter som finns. Detta avser även olika lösningar och anpassningar efter olika arbetssätt. Här bör man även se på vad finns för färdiga integrationsmöjligheter till t ex rapportsystem för er analysering och uppföljning.

Arbeta med Gant Charts, uppgifter och tidsplanering. Arbeta i Teams och automatisera uppgifter och åtgärder. Kommunicera med externa aktörer och bjud in dem att delta i projekten. Arbeta interaktivt i ett bra flöde. Se till att ni får en enkel fakturering oavsett och ni arbetar på fast basis eller på löpande timpris (om ni arbetar på det sättet). 

Zoho Projekt är ett av de ledande och mest populära projekt systemen och finns hos de flesta former av företag. De finns således både hos små, medelstora och stora företag och verksamheter.

Ett rapportverktyg för både enkla och avancerade önskemål

Färdiga integrationer och avancerade rapporter till Zoho system. 

Används av världsledande varumärken

Prisbelönt och topprankat

Analysera er verksamhet smidigt

Enkelt och tryggt molnet baserat