Wedelroos
Zoho Connect - Samarbeta i nätverk
Zoho CRM

Arbeta i gemensamma lösningar - teamwork

I ett internt nätverk för samarbete och samordning kan alla jobba i realtid och få tillgång till nödvändig information. skapa nätverksgrupper för interna grupperingar/avdelningar. 

I externa nätverk kan ni skapa nätverk för era kunder eller kundgrupper. 

Samla information, skicka information, ge information och få en kommunikation med era kunder i realtid.

Hämta gratisversion zoho.EU
Se Video - Vad är Connect?