Skip to main content
Wedelroos
Zoho Connect - Samarbeta i nätverk

Zoho Connect är lösningen för samarbeten

Zoho CRM

Arbeta i gemensamma lösningar - teamwork

I ett internt nätverk för samarbete och samordning kan alla jobba i realtid och få tillgång till nödvändig information. skapa nätverksgrupper för interna grupperingar/avdelningar. 

I externa nätverk kan ni skapa nätverk för era kunder eller kundgrupper. 

Samla information, skicka information, ge information och få en kommunikation med era kunder i realtid.

Skapa kontakt med era kunder i Zoho Connect

I Zoho connect kan ni bygga upp ett kontaktnätverk med era kunder. Kommunicera med inlägg, dokument, nyheter, erbjudanden, information om event och happenings m m. Kommunicera i realtid och ge response direkt.

Hämta testversion