Skip to main content
Wedelroos
Zoho Sign
Sign

Signera era dokument med digital signering - ZOHO SIGN

En komplett app för digital signering

Nu kan ni signera affärsöverenskommelser, avtal och alla former av brev digitalt via en app. 

Signera från var som helst och när som helst, bara du har en anslutning!

Nu behöver du inte skriva ut papper för att kunna signera med en penna. Allt görs digitalt. 

Många färdiga integrationer t ex till Zoho CRM.

Prova på
Se Video

Signera i realtid 
​In-person sign

Arbeta integrerat med Zoho CRM

Automatisera med 
hjälp av Templates

Många färdiga integrationer