Skip to main content
Wedelroos
Zoho Meeting
Möten och webinar

MÖTEN OCH WEBINAR ON-LINE


Ett smidigt system för hantering och planering av möten och webinars. 

Integrerat med Zoho CRM, Zoho Kampanj och Zoho Projekt. 

För effektiva möten och webinar

Meeting och Webinar
Prova på
Se Video

Boka webb möten direkt via Zoho CRM

Bjud in till webinar och spela in dem

Automatisera er email marknadsföring

Skapa kampanjer och bjud in till webinar