Wedelroos

Många nyheter och möjligheter i Zohos nya kampanjverktyg

23-03-2018 16:35 By Jan

I den nya versionen av  Zoho Campaigns har det tillkommit ett stort antal nyheter. 

Kampanj Dashboard

Här tänkte jag nämna några av dessa möjligheter. 


Workflows

Sitter ni idag och gör manuella uppföljningar och svar på anmälningar och deltagande på olika aktiviteter som t ex mässor, event och konferenser? Genom att skapa Workflows finns möjligheten att skapa automatiserade åtgärder och spara en hel del tid. I detta exempel är att det automiskt skickas ett "Tack för deltagande" via email. dessa görs naturligtvis personliga. I svaren kan det finnas komplettereande information och kanske en bilaga i form av en pdf/dokument.


Auto responders

När ni gör kampanjer, inbjudningar och andra former av email-utskick kanske ni vill lägga upp en strategi och planering på vad som skal hända efter det första utskicket. Med en väl upplagd segmentering och målgruppsindelning  kan ni anpassa detta för varje situation. Detta beroende på hur mottagarna agerar på ert utskick. 


Ni kanske vill att de som öppnat er inbjudan skall få kompletterade information om eventet.  Efter några dagar kanske de skall få ett erbjudande. Allt styrs och läggs upp av er på det sätt som ni vill ha det. Detta går även att integrera med olika former av formulär t ex för registrering.
Detta är bara ett par exempel på möjligheter.


Mvh

Jan Roos