Wedelroos

Personliga möten och sociala media bäst

17-01-2018 19:48 By Jan

Intressant att se fördelningen för att nå bra leads och nya affärer...personliga möten står för 47%, Sociala media för 22 och content marketing för 12% dvs dessa står för totalt ca 81%!! Det som många använder är telemarketing 5.5% (dvs dålig utdelning och irriterande...), Nyhetsbrev 4.1% (antagligen generella och ej kundanpassade), samt Pay-per-click typ google Adwords 4,4%. Det här kan man tolka som att stora pengar läggs på Telemarketing och Adwords/Facebook som är ganska allmänna och kostar mycket pengar, men ger ganska dåligt resultat om vi ser på kvaliteten på leads. Bättre således att satsa på Social Medier och bra verktyg för detta! Vi har detta vi Zoho Social Media system. Kontakt mig Jan Roos för mer information på jan.roos@wedelroos.se eller gå in på hemsidan www.wedelroos.se .


The lead generation methods that generate the highest quality leads were:

  • In person: 46.8 percent
  • Social media: 22.2 percent
  • Content marketing: 12.3 percent
  • Telemarketing: 5.5 percent
  • Pay per click advertising: 4.4 percent
  • Email newsletter: 4.1 percent
  • Third-party review websites: 3.8 percent
  • Other: 1.0 percen
Källa: getapp.com