Wedelroos
Zoho Desk - supportsystem
Zoho CRM

Fokusera på att ge bästa möjliga kundservice

Zoho Desk är det första context-aware help desk software som hjälper företag att fokusera på kunden.

För Agenter - Chefer - Kunder

Integrerade lösningar

Hämta gratisversion zoho.EU
Se Video - Zoho Desk