Wedelroos

Jag, Jan Roos, är välmeriterad civilekonom som arbetat med IT-system, CRM, ERP, Affärsutveckling och styrning sedan år 1996. Detta både som anställd, partner och egen företagare. Jag har även 8 års erfarenhet som business controller i storföretag samt som lärare i Excel. Ni kan anlita mig för uppdrag, utbildning, konsultationer och implementationer samt inom affärsutveckling, speciellt inom marknadsföring, försäljning och ekonomisk styrning.  Totalt har Jan sålt och implementerat till ca 600 kunder.

Zoho Partner

IMPLEMENTERING AV SYSTEM

När ni beställer ett nytt Zoho system eller en uppgradering via Wedelroos AB kan vi hjälpa er, mot debitering/offert, att 

strukturera, anpassa och komma igång med systemen. 

UTBILDNING & KONSULTUPPDRAG


KONSULTUPPDRAG

Är ni befintliga Zoho kunder eller är intresserade att välja ett Zoho-system kan ni få hjälp i olika former. 

Det kan vara att göra förstudier ( t ex önskemål, anpassningar, funktioner), lösa problem, göra analyser och 

förbättringar, ge lokal support  m m. 

Som partner till Zoho är vi den lokala kontakten.

Skicka in era uppgifter så kan vi se på ert behov och era önskemål. Det går naturligtvis att kontakta direkt.


UTBILDNING

Ofta när man skaffar ett system eller har ett system kan det behövas utbildning för att på bästa sätt arbeta i systemen och förstå dem. Det kan även vara att lära sig och förstå hur ett system fungerar och vilka möjligheter det finns. Vi rekommenderar att vid ett nytt system eller en uppgradering allt ha minst ett tillfälle på plats hos er. Kompletterande utbildningar i mindre grupper kan därefter göras på distans.


DISTANS UTBILDNING

För mindre och/eller kortare utbildningar (1-3 tim) fungerar det oftast att ha en 

webb utbildning, främst då avseende kompletterande uppföljning eller möten. 


UTBILDNING PÅ PLATS HOS ER ELLER I LOKAL

Vi erbjuder utbildning på plats hos er eller i hyrda lokaler. Det kan vara allt från en halvdag till flera dagar. 

I dessa fall lämnar vi offert där vi även tar hänsyn till eventuella reskostnader och lokalkostnader.


AFFÄRSUTVECKLING

Generellt erbjuder Wedelroos AB och Jan Roos system och tjänster inom affärsutveckling. 

Det kan t ex gälla strategier, företagsutveckling, analyser och framtagning av rapporter och nyckeltal.