Wedelroos

Nya regler i EU för att minska spam och attacker - GDPR

21-11-2017 16:17 By Jan

Efter en fråga från en kund undersökte jag lite vad det betyder med GDPR som bl a skall ersätta vår PUL som finns idag (maj 2018). Såg då även att Zoho ligger långt framme med sin information och anpassning. Frågan är om det inte är slut med köp av massutskick och spam? I vilket fall som helst kommer det att styra upp och minska de stora utskicken. Idag finns det de företag som köper och säljer 10 000-tals adresser med email som sedan skickas ut med olika former av klipp-erbjudanden. Många fastnar i spamfilter, men många når även fram. Med de nya reglerna kan det bli dryga böter för de som inte följer detta.